Agromix OÜ

Üldised

Üldised tellimistingimused kehtivad Agromix (edaspidi nimetatud Agromix) internetikodulehel www.agromix.ee asuva tellimiskeskkonna vahendusel (edaspidi nimetatud e-pood) sporditoidu ja tarvikute tellimisel tekkivate õigussuhete kohta. Lisaks käesolevatele Üldistele tellimistingimustele reguleerivad Tellija ja Agromix vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, e-poe hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

1.Toodete tellimise kord

1.1. Toodete tellimiseks ei pea Tellija registreerima end Agromix internetikeskkonna kasutajaks.

1.2. Registreerimise puhul Agromix saadab Tellijale tema poolt määratud e-posti aadressile kirja juhistega kasutajakonto aktiveerimiseks.

1.3. Peale kasutajakonto aktiveerimist saab tellija enda poolt määratud kasutajatunnustega siseneda Agromix internetikeskkonda ning esitada tellimusi.

1.4. Tellija valib soovitud tooted, määrab iga toote kohta nõutud parameetrid kui on, tasumise ning kohaletoimetamise viisi ning kinnitab tellimuse.

1.5. Tellitud toodete hinnale lisandub kohaletoimetamise tasu vastavalt Tellija poolt valitud kohaletoimetamise viisile.

1.6. Tellija poolt kinnitatud tellimuse eest on võimalik tasuda maksekorraldusega.

1.7. Tellimus jõustub peale tellitud toodete eest tasutud summa laekumist Agromix pangakontole. Tellimuse jõustumisest teavitab Agromix tellijat e-posti vahendusel.

1.8. Tellitud tooted toimetab Agromix Tellijale vastavalt Tellija poolt tellimuse esitamisel valitud viisile: kas pakiautomaadi kaudu, kulleriga või kliendil on võimalik tulla kaubale järgi ise. Täpsemalt toimetamisest saate lugeda siit: "Kohaletoimetamine".

2. Tellija õigused

2.1. Tellijal on õigus tellida tooted e-poes Agromix poolt sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustega.

2.2. Tellijale saadetav kaup peab olema korrektne ja komplektne ning vastama Agromix poolt fikseeritud tingimustele. 2.3. Tellijal on õigus esitada toodete tellimust ja toodet ennast puudutavaid pretensioone Agromix aadressil Ravila 75, 51014 Tartu või e-posti aadressi agromix(ät)agromix.ee 30 päeva jooksul saadetise kätte saamisest.

2.4. Tellijal on õigus toodete tellimusest taganeda alates tellimuse tegemisest kuni saadetise kätte saamisele järgneva 14 päeva jooksul. Tellimuse tühistamiseks peab Tellija esitama kirjalikult või e-posti teel avalduse Agromix aadressile Ravila 75, 51014 Tartu või e-posti aadressile agromix(ät)agromix.ee. Tellimuse tühistamiseks esitatavas kirjalikus avalduses peab Tellija näitama ära pangakonto numbri ja valdaja kuhu raha kanda. Sularaha tagasimakseid Agromix ei teosta. Juhul kui Tellija taganeb tellimusest, siis kohustub Tellija tagastama kasutamata ning kahjustamata tooted viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest. Agromix tagastab Tellijale tagastatud toodete eest tasutud summa v.a saatmise kulud hiljemalt 30 päeva jooksul taganemisteate ja toodete saamisest. Tagastamiskulud tasub Tellija. Tagastamisele kuuluv kaup peab olema originaalpakendis, siltidega ja kasutamata. Toodete vahetuse võimalusel transpordikulud maksab Tellija.

3. Tellija kohustused

3.1. Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed - ees- ja perekonnanimi, täpne aadress (tänav, maja nr., krt. nr., postiindeks, linna/asula/ või küla/maakond), kontakttelefon Eestis ning e-posti aadress. Tarnetingimused kehtivad vaid Eesti Vabariigi territooriumil. Välismaale tellimise soovi korral palume võtta ühendust klienditeenindusega.

3.2. Juhul, kui Tellija ja saadetise saaja on erinevad, peab Tellija esitama punktis 3.1. fikseeritud andmed ka saaja kohta.

3.3. Juhul, kui Tellija esitatud andmed on vigased ja/või mitte-täielikud ning ei vasta punktis 3.1. fikseeritule, ei garanteeri Agromix tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab Agromix Tellijaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid. Vigaselt ja mitte selgelt märgitud sihtkoha aadressi mitte leidmisel vastutab kauba hilinemise eest Tellija.

3.4. Tellimuse vormistamisega kinnitab Tellija, et on nõus antud tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

4. Agromix õigused

4.1. Juhul, kui Tellija ei täida antud tellimistingimustega talle pandud kohustusi, ei garanteeri Agromix tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast saadetise saatmist.

5. Agromix kohustused

5.1. Agromix kohustub Tellijani toimetama korrektse ja komplektse tellimuse.

5.2. Agromix kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik Tellija pretensioonid.

5.3. Agromix kohustub Tellija pretensiooni lahendama juhul, kui pretensiooni põhjused on Tellijast mitte sõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on Tellija põhjustatud, peab Tellija selle koheselt kõrvaldama.

6. Garantii

6.1. Agromix vahendab müüdud toodetele tootjate garantiid.

6.2. Käesolevad garantiitingimused puudutavad ainult meil poolt müüdud toodetele.

6.3. Garantiiperiood kehtib kuupäevast, mis on märgitud arvele.

6.4. Garantiivahetust teostatakse meie esinduses. Klient toimetab toode originaalpakendis esindusse ja klient kannab kõik kulutused seoses transpordiga.

6.5. Kui toodete remontimine garantiiajal osutub võimatuks või selle müümine on lõppenud, asendab Agromix garantiikorras samaväärse või paremaga.

6.6. GARANTII ALLA EI KUULU

6.6.1. Kuluva iseloomuga osad (akud, patareid, hoidikud, kellarihmad, kaitsmed jmt) ning pakend ja dokumentatsioon.

6.6.2. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel või toodete sisemusse sattunud mitte ettenähtud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jne. poolt.

6.6.3. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud mitte originaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest.

6.6.4. Ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud seadmete väärast kasutamisest, kasutamisjuhendi nõuete eiramine (toote kasutamine tavalisest erinevates keskkonnatingimustes)

6.7. Garantii eelduseks on, et klient teatab vea ilmnemisel sellest 14 päeva jooksul kirjalikult. Enne toote garantiisse toimetamist palume eelnevalt saata kirja aadressile agromix(ät)agromix.ee.

7. Veebipõhise tarbijavaidluste lahendamise määrus (EL) nr 524/2013

7.1 Vaidlused, mis puudutavad lepingulisi kohustusi ning mis tulenevad müügist internetis või tarbija ja kaupleja vahel sõlmitud teenuste hankelepingutest, võib tuua ELi Veebipõhise vaidluste lahendamise platvormile (“ODR Platvorm”). ODR platvorm on saadaval: http://ec.europa.eu/consumers/odr/